Avsyning

Under kontrollen går ägaren eller dennes ombud igenom stugan och kontrollerar städning, samt försäkrar sig att inga skador uppstått, samt att alla inventarier är återställda på sin plats. Så gjordes innan er ankomst och så görs innan nästa sällskap av gäster ankommer. 

Se även Rengöring.