Storlek på stugan

Det är stugägaren som anger stugans totala yta och denna yta beräknas enligt stugans yttermått.