Reklamation

Skulle ni känna er tvingade att lämna en reklamation ska detta snarast göras till StugaDirect, så att felet möjligen kan avhjälpas. Klagomål ska göras på plats och reklamationer som sänds till StugaDirect efter vistelsens slut behandlas ej.