Forbrukningsrelaterade varor

Förbrukningsrelaterade kostnader är inte medräknade i hyresbeloppet. Detta gäller kostnader för el och ibland vatten. I många fall tillkommer inga ytterligare kostnader för förbrukning av detta, men om så är fallet kan ägaren av stugan välja att ta betalt med ett fast belopp per vecka, alternativt ta betalt efter förbrukning och kostnad.

Vad som gäller för respektive stuga framgår vid beskrivningen av denna samt av Voucheren/Hyresbeviset.

 

 Se även Ankomst och avresa samt Afläsning av el- og vattenmätare.