Deposition

Depositionen ska täcka varierande kostnader såsom elkostnad, undermålig städning eller skador som uppkommit. 

Beloppet på depositionen hänger samman med vilken storlek och vilken utrustning den stuga som ni bokat har. Storlek på deposition framgår vid beskrivningen av varje stuga. 

Om depositionen hanteras av StugaDirect så betalas depositionen i samband med inbetalning av hyresbelopp 2, d v s slutbetalningen av hyran. 

Efter er avresa återbetalas hela eller delar av depositionen beroende på förbrukning av el e.dyl samt efter avsyning av stugan. Hanteras depositionen av StugaDirect kommer ni att motta depositionsavräkningen senast 21 dagar efter er avresa, i annat fall ordnar stugans ägare eller ombud återbetalningen till er.  

Ni som gäst ska informera StugaDirect till vilken bank och till vilket kontonummer depositionen ska överföras om StugaDirect hanterar depositionen. 

Om den erlagda depositionen inte skulle täcka elförbrukning/ undermålig städning/ skador, så kommer efterfakturering att ske.